Plaatselijk belang

Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken
Email: plaatselijkbelang@kuinre.nl

Het Bestuur:

Het bestuur van Plaatselijk Belang Kuinre bestaat uit 8 personen die maandelijks vergaderen.

Renate Pit – du Pont (voorzitter) -tel. 06-23725630
Liane van der Werf (secretaris)
Jan de Boer (penningmeester)
Rolf van de Weerdhof
Katy Sonke
Tineke Poppe
Casper Pouwels
Harry Bakker
Coen van den Hengel

Plaatselijk Belang Kuinre

Op 4 februari 1974 is de vereniging Plaatselijk Belang Kuinre opgericht om de belangen van Kuinre en omstreken te behartigen.
Alle personen van 18 jaar en ouder uit Kuinre en omstreken kunnen lid worden. Ongeveer 85% van de bevolking is lid.
De contributie bedraagt m.i.v. 2016 € 4,00 per jaar.

voorjaarsvergadering
najaarsvergadering 2022: 03-11-2022

Het bestuur vertegenwoordigt Kuinre in contacten met de gemeente en diverse organisaties en projecten.

Werkgroepen:

Binnen Plaatselijk Belang Kuinre functioneren werkgroepen om projecten van de grond te krijgen en uit te voeren.

Werkgroep GROEI werkt aan een Goede Ruimtelijke Ordening En Inrichting van Kuinre en omstreken,
Daarbij is een Klankbordgroep, samengesteld uit de buurten van Kuinre, ingericht.

Samenstelling Klankbordgroep:

Buurt Bewoner
HdCstraat ’t Noorden vacature    
HdCstraat Halfweg Ingrid Miedema
HdCstraat Middenbuurt Cora Muis
HdCstraat/Nieuwstad Germ de Jong
HdCstraat ’t Zuiden Korma Snippe
Bouwdijk/Rondebroek vacature
Pampus vacature
Burchtstraat Harry Kingma
Vijverpark Quinto Jos de Rond
Vijverpark Noordzijde Harrie Bakker
Vijverpark ’t Twaalftal Piet de Jong
Vijverpark Lichtstad  vacature
Vijverpark 1e hofje Casper Pouwels
Schans/Werf/Anker Arnold Timmerman
Kuinderdiep Krien Fokker
Wyberbuurseweg/Worstdijk Mirjam Rijpkema
Kuinderpolder 1 Clara Mulder
Kuinderpolder 2 Corry Rijpkema

 

 

Het Dorpsplan 2010 “Kuinre, een dijk van een dorp!” kan worden ingezien op de site van de gemeente:
www.steenwijkerland.nl. Ga naar de themasite Kernen & wijken, dan Kuinre, dan dorpsplannen,
dan Dorpsplan Kuinre, een dijk van een dorp!

 

Er is een werkgroep voor de AED’s (defibrillators) in Kuinre en voor de organisatie van de vrijwilligers
die deze kunnen bedienen.
Coördinatoren: Alien van Veen, Pampus 4 en Alice Bos, Henric de Cranestraat 72.

 

Er is een groep Burgerschouwers, die rechtstreeks voor de gemeente werken.
Contactadres: Antje Wiegmink, Kuinderdiep 27, 231372.

 

Enige gerealiseerde projecten:

Inrichting van de rotonde met zwaan en beplanting

Inrichting Waagplein, groener en veiliger

Doortrekking fietspad langs de Punterweg

Herinrichting Vijverpark

Inrichting van de Oude Zeedijk en omgeving

Multifunctionele accommodatie: dorpshuis, sportzaal, supermarkt, woningen

Een groot project in uitvoering:

Bouw van huurwoningen op de plek van het oude dorpshuis en gymzaal.

Toekomstmuziek:

Alle 50 maatregelen in het Dorpsplan 2010, met name

Woningen Kuinderdiep, maximaal 50 km. per uur op de provinciale weg, groenvoorzieningen.

Kortom:

Plaatselijk Belang Kuinre is een actieve vereniging
die de leefbaarheid van Kuinre wil behouden en versterken
door op alle mogelijke manieren de belangen van Kuinre te behartigen.

 

Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken
Verslagen: volgen