Plaatselijk belang

Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken
Email: plaatselijkbelang@kuinre.nl

Het Bestuur:

Het bestuur van Plaatselijk Belang Kuinre vergadert maandelijks.

Renate Pit – du Pont (voorzitter)
Lisa Brugge (secretaris)
Jan de Boer (penningmeester)
Rolf van de Weerdhof (tot 06-04-2023)
Katy Sonke (tot 06-04-2023)
Tineke Poppe
Casper Pouwels
Coen van den Hengel
Natasja Mulder

Plaatselijk Belang Kuinre

Op 4 februari 1974 is de vereniging Plaatselijk Belang Kuinre opgericht om de belangen van Kuinre en omstreken te behartigen.
Alle personen van 18 jaar en ouder uit Kuinre en omstreken kunnen lid worden. Ongeveer 85% van de bevolking is lid.
De contributie bedraagt € 5,00 per jaar.

voorjaarsvergadering 06-04-2023
najaarsvergadering 2022: 03-11-2022 – 2023 volgt.

Het bestuur vertegenwoordigt Kuinre in contacten met de gemeente en diverse organisaties en projecten.

Werkgroepen:

Binnen Plaatselijk Belang Kuinre functioneren werkgroepen om projecten van de grond te krijgen en uit te voeren.
Nader bericht volgt binnenkort.

Enige gerealiseerde projecten:

Multifunctionele accommodatie: dorpshuis, sportzaal, supermarkt.
Bouw van huurwoningen op de plek van het oude dorpshuis en gymzaal.
Aanpassing N351 (incl. opname in bebouwde kom en derhalve 50 km. gebied)
en verbetering en aanpassing De Sleep.

Toekomstmuziek:

Woningen Kuinderdiep

Kortom:

Plaatselijk Belang Kuinre is een actieve vereniging
die de leefbaarheid van Kuinre wil behouden en versterken
door op alle mogelijke manieren de belangen van Kuinre te behartigen.

 

Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken
Verslagen: volgen (zie ook “dorpskrant”)