Kerken

Rooms Katholieke Sint Nicolaas kerk
Vijverpark 45, 8372 KG Kuinre (Onderdeel van parochie H.Christoffel)

Viering:
Zaterdagavond 19.00 uur

Pastores:
J.F.M.Boogers, pastoor
06-81166123 – h.boogers@pastoraalteam.com
J. Scholten, pastor
06-31179354 – j.scholten@pastoraalteam.nl

Pastoraal centrum:
Bert Visser
Adres Gelderingen 79, 8341 PV Steenwijkerwold
Mail: secretariaat.christoffel@hotmail.com
Site: rkparochiehchristoffel.nl
Tel:  0521-588219 – 06-22120505
Openingstijden secretariaat en documentatiecentrum wo. van 13.00-15.00 uur.

Coördinator:
A.Cats
Vijverpark 45, 8374 KG Kuinre, tel. 0527-231679

Bezoekersgroep:
Anneke Ensing; tel. 0527-231323
Jels de Vries; tel. 0527-231277

Redactie parochieblad:
Jacqueline. van den Hengel,
Wagenweg 1, 8374 ET Kuinre, tel. 0527-231466
Mail: hengel.kuinre@agroweb.nl
Gerda Bouma
Mail: gmpbouma@hotmail.com

Parochieblad: € 10,–/jaar.
IBAN: NL 93 RABO 0139006753  t.n.v. R.K.locatieraad H.Nicolaas te Kuinre.
Misintenties: schriftelijk in envelop met bijdrage inleveren bij Agatha Cats.

Locatieraad:
Jan Hendriksen, secretaris – tel. 0527-231046
Yze Bouwma, penningmeester – tel. 0527-861471
Bert Groenestege, caritas en catecheseplatform – tel. 0527-231535
Agatha Cats, coördinator – tel. 0527-231679.

 

Per 1 januari 2010 zijn de 5 parochies in Steenwijkerland gefuseerd tot 1 parochie. Het betreft de St. Andreasparochie in Steenwijkerwold, de St. Clemensparochie in Steenwijk, de H. Nicolaasparochie in Vollenhove, de St. Willibrordparochie in Oldemarkt en de H. Nicolaasparochie in Kuinre. In totaal telt de nieuwe parochie circa 3500 parochianen.
Alle kerkgebouwen en plaatselijke geloofsgemeenschappen blijven bestaan omdat het een bestuurlijke fusie betreft.
De naam van de nieuwe parochie is H.Christoffel.

Bestuur van de H.Christoffelparochie:
Pastoor H. Boogers, 06-81166123 – h.boogers@pastoraalteam.com
Th. Leferink, vice voorzitter / diaconie – tel. 0521-513365
Jos Hoogma, penningmeester – tel. 0521-852650
B. Damhuis, secretaris – tel. 06-13691499
M-B. v.d. Wal-Vergroesen, liturgie/gemeenschapsopbouw – tel. 0521-516864
M. Weijdema, catechese – tel. 06-10623201

 

Protestantse kerk Kuinre
Henric de Cranestraat 41
8374 KK KUINRE

Info: http//kuinreblankenham.protestantsekerk.nl

 

Scriba
scriba-kuinre@live.com

 

Koster

Fam. Joh. Poepjes
H. de Cranestraat 80 d
8374 KR KUINRE
0527 231061   06 53116225 of 06 23815669

AULA

Kuinre had jaren lang geen aula meer, bij het tot stand komen van de verbouwing van onze kerk is dit meegenomen in de plannen.
De consistorie wordt indien nodig aangekleed als aula, waar een ieder gebruik van kan maken.
Ook komt het voor dat de kerk gebruikt wordt als ruimte om de laatste eer te bewijzen en de familie te condoleren.
Na een begrafenis kan men ook gebruik maken van de kerk om met elkaar na te praten met een kop koffie of iets dergelijks, wat de wensen ook maar zijn.

Voor vragen kunt u terecht bij de koster
Fam. J.Poepjes 0527-231061
bgg. 06 53116225 of 06 23815669

U hoeft geen lid te zijn van onze kerk, een ieder kan van deze mogelijkheden gebruik maken.

Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de site pknkerkkuinre.webklik.nl

Hier vind u ook de erediensten.

Prachtig gelegen tussen de Linde en het Verbindingskanaal ligt het Katholieke kerkhof van Kuinre. Op het kerkhof staat een fraaie maar scheefgezakte kapel. Nadere gegevens volgen.