Vijverpark

Het Vijverpark gaat op de schop !

Op maandag 29 juni jl was De Botter gevuld met bewoners van het Vijverpark en andere belangstellenden. Zij kwamen luisteren en kijken naar de plannen die de gemeente Steenwijkerland heeft met het Vijverpark. Nadat een eerste plan dat alleen het vervangen van de riolering en het herstraten omvatte, te mager werd bevonden, is er nu een tweede plan waarbij de hele omgeving is meegenomen.
Robert de Jager (regisseur riolering en water) en
Arjan Vroklage (projectleider) van de gemeente legden, samen met
Peter de Boer en Gert Emmink (landschapontwerpers) van Advin de volgende plannen voor:

1. De vijver wordt uitgebaggerd.
Er komen een nieuwe inlaat en een nieuwe beschoeiing van kunststof en basaltkeien.
Er wordt een fontein geplaatst.
Er komt een vlonder op de kop van de vijver.
Men wil op deze manier de waterkwaliteit verbeteren en vissterfte voorkomen.
2. De riolering wordt vervangen door een gescheiden stelsel.
De oude pijpen blijven liggen en worden volgeschuimd.
Het nieuwe stelsel komt in de weg te liggen.
Ieder huis krijgt een eigen aansluitpunt maar de gezamenlijke
afvoer van achter de huizen wordt ook aangesloten.
Men wil zo schoon water niet meer naar de zuivering afvoeren
en men verwacht dat de capaciteitsproblemen dan zijn opgelost

.
3. De bestrating wordt uitgevoerd in 3 kleuren baksteen.
Hierdoor worden de verkeersstromen gescheiden:
Rijverkeer, voetgangers en parkeren krijgen ieder een eigen kleur.
Ook de opritten naar de dijk worden herbestraat.
4. De parkeerplaatsen op de kop van de vijver verdwijnen.
Er worden meer parkeerplaatsen bij de huizen gecreëerd.
Dat kan omdat er meer insteekplaatsen komen.
5. De beplanting wordt aangepast.
Sommige bomen zullen verdwijnen.
Er komen nieuwe bomen en haagjes.
Het groenonderhoud wordt in de plannen meegenomen.
6. Spelen in het groen en water wordt nader uitgewerkt.
7. De verlichting wordt heringericht.
8. De uitvoering zal in okt./nov. 2009 starten.
De plannen worden gefaseerd uitgevoerd.
Men verwacht dat men een half jaar hieraan werkt.
Door brieven worden de aanwonenden van de plannen op de hoogte gehouden.
9. Een voorlopige schets van het plan:

Op vrijdag 12 maart 2010 is de firma Kalkman druk in de weer geweest om de vissen in de Vijver van het Vijverpark te vangen. De gevangen vis gaat voor de duur van het project naar een watergang van het Waterschap in de Rondebroeken.