Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer noodgevallen:                   112
Huisartsenpraktijk Kuinre:                         0527 – 231 278 (keuzemenu)
Ambulance:                                               038 – 46 84 500
Brandweer Steenwijkerland:                     0521 – 53 88 81
Servicelijn gem. Steenwijkerland:             088 – 8 650 650
Dierenambulance Noordoostpolder:         06 – 474 731 81
Politie:                                                       0900 – 88 44
Brandweer:                                                055 – 5053 322
Dokterswacht Heerenveen:                       0900 – 112 711 2
Dierenambulance Meppel:                         06 – 570 759 65