Roofridders

Voorouders heren van Kuinre bezoeken Ridders, Rovers en Rouwdouwers

Lelystad – Nieuw Land ontving op zaterdag 16 januari 2010 een groot aantal inwoners uit Kuinre ter gelegenheid van de tentoonstelling Ridders, Rovers en Rouwdouwers. Tijdens de feestelijke middag gingen zij terug naar de late Middeleeuwen, de tijd van hun voorouders: de roofridders van Kuinre. De middag werd in samenwerking met Plaatselijk Belang Kuinre georganiseerd.

De bijna 100 inwoners van Kuinre waren zeer te spreken over de tentoonstelling en de demonstratie zwaardvechten die speciaal voor hen was georganiseerd. Het bestuur van Plaatselijk Belang Kuinre, uitgedost in historische kleding, deed een beroep op directeur Arjan Agema om met een kleine presentatie met voorwerpen uit het Kuinderse verleden de inrichting van het nieuwe dorpshuis te ondersteunen.

De openingstijden Museum Nieuw Land Lelystad:

Maandag: gesloten (behalve in de schoolvakanties)

Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur

Zaterdag en zon- en feestdagen: 11.30 – 17.00 uur

Nieuw Land is gesloten op 25 december en 1 januari.

 

Het adres:

Bezoekadres : Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA Lelystad

Postadres : Postbus 73, 8200 AB Lelystad

T (0320) 260 799

F (0320) 260 436

E info@nieuwlanderfgoed.nl

 

Kijk ook op:

www.nieuwlanderfgoed.nl

www.flevolandbovenwater.nl

www.flevolandsgeheugen.nl

www.verganeschepen.nl

 

Verzoekschrift bij tentoonstelling

Ridders, Rovers en Rouwdouwers:

 

Wij, Henric en mijn trouwe Vrouwe

Mijn Rover en mijn Rauwe Douwe

Danken u voor d’ invitatie

Met als gevolg deze invasie

Van Kuindernaren, groot en klein

Die, nieuwsgierig als ze zijn

Hier graag eens willen komen kijken

Naar de resten en de lijken

Uit een lang vervlogen tijd

Herinnerd aan verganklijkheid

Zoals ook nu nog enk’le delen

Van mijn roemruchte kastelen

Te zien zijn in het Kuinderwoud

Ze waren best wel goed gebouwd

Maar eens zijn ze geheel bedolven

Door Zuiderzeese woeste golven

De resten zijn in lat’re tijd

Geroofd en overal verspreid

Wij vinden het dan ook heel fijn

Dat ze hier verzameld zijn

Maar net als de Egyptenaren

Willen wij ze zelf bewaren

En wat van Grieken is geroofd

Komt terug, dat is beloofd

De schedels die men op Urk vond

Komen terug in Urker grond

Zo moet het ook met onze resten

Nu verspreid in veel gewesten

We willen ze graag zelf bewaren

Als rechtgeaarde Kuindernaren

Zijn wij trots om ons verleden

Te tonen aan degeen die heden

Ons fraaie stadje komt bekijken

Hun kennis ermee te verrijken

We werken aan een prachtig plan

Een nieuw gebouw, zo snel als’t kan

We willen daar een plekje vullen

Met onze lang verloren spullen

We rekenen op uw support

Opdat dit plan verwezenlijkt wordt

Om onze goede wil te tonen

Zullen w’ u alvast belonen

Met deze munten van echt goud

Gelukkig zijn ze nog niet oud

Geniet ervan nog menig maal

Dit is het einde van’t verhaal.

 

Kuinre, de zestiende januari 2010.