Vrouwen van Kuinre

Vrouwen van Kuinre

Bestuur

President: Hennie Kroes

Kuinderdiep 11, 8674 EZ Kuinre

Tel. 0527-231353

Secretaresse: Annet Groenestege

Rondebroek 1, 8374 KV Kuinre

Tel. 0527-231535

Ledenadministratie: Annet Groenestege

2e Secretaresse: Janneke ter Maaten

Lindedijk 22, 8482 KS Spanga

Tel. 0527-24003

Penningmeester: Gré Bakker

Slijkenburg 4, 8489 KR Slijkenburg

Tel. 0527-231963

Leden:

Gaukje de Haan

Nieuwstad 2, 8374 KS Kuinre

Tel. 0527-231454

Freda Oosting

Wyberbuurseweg 7, 8374 ER Kuinre

Tel. 0527-231714

Elly Ham v.d. Ent

Blokzijlerweg 5, 8373 EK Blankenham

Tel. 0527-202486

Mailadres: vrouwenvankuinre@hotmail.com

Bloemencommissie: Tet Oosterkamp, Hilly Wietsma.

Creatieve commissie: Gerda Bouma en Gea Lageweg

Reiscommissie: Agatha Cats, Gerda Bouma en Tjeppie Kremer

 

Jaarprogramma 2019:

Bijeenkomsten: in dorpshuis “de Botter”, Burchtstraat 3 te Kuinre.

17 januari jaarvergadering met aansluitend bingo
21 februari lezing over KNGF geleidehonden
21 maart Verhalen van een wereldfietser door Gerda Marsman
2 april excursie
17 april paasdoedag o.l.v. de creatieve commissie
18 april voorlichtingsbijeenkomst “Kom in beweging” door Remedica
21 mei t/m 24 mei avondvierdaagse
18 juni fietstocht
19 september beklimming van de Kilimanjaro door Suzanne Karssen
24 september jaarlijks reisje o.l.v. de reiscommissie
16 oktober herfstdoedag o.l.v. de creatieve commissie
17 oktober vrolijke sketches door Froukje en Joukje uit Hindeloopen
21 november ééndagsbestuur
11 december Kerstdoedag o.l.v. de creatieve commissie
19 december Zweedse Kerstviering door Jessica Wassenaar

Bij de doe-activiteiten zijn ook niet-leden welkom.

Kom eens een avond als gast op één van onze bijeenkomsten

Nieuwe leden zijn van harte welkom!!