Vrouwen van Kuinre

Vrouwen van Kuinre

Bestuur

President: Carola Scholtens

Tel. 06-16310233

Secretaresse: Annet Groenestege

Ledenadministratie: Annet Groenestege

2e Secretaresse: Janneke ter Maaten

Penningmeester: Gery Polderman Visscher

Leden:

Gaukje de Haan

Freda Oosting

Elly Ham v.d. Ent

Mailadres: vrouwenvankuinre@hotmail.com

Bloemencommissie: Tet Oosterkamp, Hilly Wietsma.

Creatieve commissie: Gerda Bouma en Gea Lageweg

Reiscommissie: Agatha Cats, Gerda Bouma en Tjeppie Kremer

 

Jaarprogramma 2020:

Bijeenkomsten: in dorpshuis “de Botter”, Burchtstraat 3 te Kuinre.

17 januari feestelijke avond met Twee Recht Twee Averecht
23 januari jaarvergadering met activiteit
20 februari (over)leven in de wildernis van Alaska door Linda Nylunsing
19 maart nieuwe regels en situaties in het verkeer door Dick Bleumink
1 april Paasdoedag o.l.v. de creatieve commissie
7 april excursie naar de brandweerkazerne in Steenwijk
9 april leven binnen de gevangenismuren door gevangenisdirecteur Henk Dillerop
12 t/m 15 mei avondvierdaagse
9 juni fietstocht
17 september de elfstedentocht door Wiebe Wieling
22 september jaarlijks reisje o.l.v. de reiscommissie
15 oktober de geschiedenis van ABBA door Jessica Wassenaar
21 oktober herfstdoedag o.l.v. de creatieve commissie
19 november ééndagsbestuur
3 december Sinterklaasviering
16 december Kerstdoedag o.l.v. de creatieve commissie

Bij de doe-activiteiten zijn ook niet-leden welkom.

Kom eens een avond als gast op één van onze bijeenkomsten

Nieuwe leden zijn van harte welkom!!