Vrouwen van Kuinre

Vrouwen van Kuinre

Bestuur

President: Carola Scholtens

Tel. 06-16310233

Secretaresse: 

Ledenadministratie: Carola Scholtens

2e Secretaresse:

Penningmeester: Gery Polderman Visscher

Leden:

Elly Ham v.d. Ent

Willy Lok

Alie Damhuis

Mailadres: vrouwenvankuinre@hotmail.com

Bloemencommissie: Tet Oosterkamp, Hilly Wietsma.

Creatieve commissie: Gerda Bouma en Gea Lageweg

Reiscommissie: Agatha Cats, Gerda Bouma en Tjeppie Kremer

Update november 2021:

Afgelopen maand zijn we voor het eerst in 20 maanden weer bij elkaar gekomen met de Vrouwen Van Kuinre. Een verlate jaarvergadering, waar, zoals te verwachten, niet veel over het jaar 2020 te zeggen was. Geen knutseldagen, geen reisjes, en maar twee bijeenkomsten. Wel hadden we een aantal jubilaria en namen twee bestuursleden, Freda Oosting  en Annet Groenestege afscheid en konden we Willy Lok en Alie Damhuis als nieuwe bestuursleden verwelkomen.  Daarna zijn we gaan bingo-en en hebben we er een gezellige avond van gemaakt.  

De bijeenkomst op 18 november door het een-dags-bestuur ging helaas ook niet door. En de bijeenkomst van december zal, als alles goed gaat, plaatsvinden op donderdag 16 december. Waarbij we alweer aan het eind van 2021 zijn gekomen. We houden de ontwikkelingen rondom Corona uiteraard goed in de gaten en laten de leden tijdig weten als er wijzigingen zijn.   

We hopen dat we volgend jaar weer meer bij een kunnen komen en wensen vanaf deze plek een ieder vast mooie dagen zo aan het eind van wat nog steeds een beetje een raar jaar is.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Vrouwen van Kuinre

 

Bijeenkomsten: in dorpshuis “de Botter”, Burchtstraat 3 te Kuinre.

 

Bij de doe-activiteiten zijn ook niet-leden welkom.

Kom eens een avond als gast op één van onze bijeenkomsten

Nieuwe leden zijn van harte welkom!!