Verenigingen

Vrouwen van Nu afdeling Kuinre

17 maart j.l. hadden we weer een bijeenkomst van de Vrouwen van Kuinre. En in navolging van de vorige keer, was dit wederom een jaarvergadering. Dit maal over 2021. De notulen en het financiële jaarverslag zijn doorgenomen. Uiteraard waren er ook ditmaal jubilaria te vieren. Gea Lageweg is inmiddels 40 jaar lid, Corrie van Ens en Ida Vogelaar 50 jaar en Petertje Mulder maar liefst 55 jaar.

Allen hebben een mooie bos bloemen gekregen. Janneke Maatjes is uit het bestuur gegaan en Agatha Cats is daarvoor in de plaats gekomen. Ook Janneke heeft een attentie gekregen als dank voor haar inzet.

21 april j.l. konden wel nog een bijeenkomst organiseren. Deze avond kwam Henk Dillerop vertellen over zijn werk als gevangenis directeur. Een boeiend verhaal en we hebben deze avond allemaal wel iets nieuws geleerd. Deze man kan waarschijnlijk nog wel uren volmaken met alle dingen die hij in zijn werk als rechercheur, gevangenisdirecteur en dichter heeft meegemaakt.

19 mei  staat er nog een doe avond op de planning. Met een aantal dames gaan we onder leiding van Janke de Roos tekenen met houtskool. En in juni is er nog de fietstocht. En dan is het al weer tijd voor de zomerstop.

Wat is het fijn om elkaar zo weer te kunnen ontmoeten en samen dingen te ondernemen.

Voor nu wensen wij u vast een fijne zomer!

Comité welzijn en ouderen Kuinre Blankenham