werkzaamheden Kuinderpolder

Nieuwsbrief herinrichting Kuinderpolder

De werkzaamheden binnen het project ‘Buitenpolder achter Kuinre” zijn inmiddels in volle gang. In deze nieuwsbrief leest u wat er de afgelopen periode allemaal is uitgevoerd en wat er de komende periode staat te gebeuren.

Wat doen we ook alweer? We richten de polder achter Kuinre opnieuw in. Zo zijn we straks beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en verbeteren we de waterkwaliteit. In vorige nieuwsbrieven, inloopbijeenkomsten en bij keukentafel-gesprekken hebben wij u verteld over deze herinrichting. De exacte plannen kunt u inzien op de website www.wdodelta.nl/kuinre. De werkzaamheden in het kort: • Het vervangen van ‘te krappe’ duikers; • Automatiseren van diverse stuwen en inlaten; • Het aanleggen en verbeteren van onderhoudsroutes; • Enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden.

Aannemer Dubbink aan het woord
“Vorig jaar november zijn we als eerste gestart met het vervangen van de oude inlaat voor de plaatselijke IJsbaan. Zo konden we, mocht het nodig zijn, voldoende water inlaten voor het naderende schaatsseizoen. Vervolgens hebben we de inlaten ter hoogte van de Havenweg, Worstdijk en Worstsloot vervangen.

Planning werkzaamheden
“Eind april (week 17) starten we met het vervangen van stuw Worstsloot om vervolgens door te gaan met: • Stuw en inlaat Kuinre Bos (ter hoogte van de Worstsloot 3) • Stuw Wagenweg (ter hoogte van de Wagenweg 13) • Stuw Havendijk (ter hoogte van de Wagenweg 2) • Stuw zijwatergang Havendijk (halverwege de Havendijk) • Stuw en Inlaat Wyberbuurseweg (ter hoogte van de Wyberbuurseweg 13) In maart is gestart met het vervangen van te krappe duikers in het gebied. Vanaf medio mei vervangen we ook de duikers in de weilanden. Zoals afgesproken nemen we minimaal een week voor de start van de werkzaamheden contact op met de landeigenaren waar de duikers aan grenzen.”

Afsluiting weg
“Voor sommige werkzaamheden moeten we tijdelijk een weg afsluiten. Zodra we weten waar en wanneer dat is informeren we de omgeving. Ook geven we eventuele omleidingen aan met bebording.”

Wanneer is het werk klaar?
Het werk aan de stuwen, inlaten en duikers is naar verwachting voor de bouwvak klaar. De afrondende werkzaamheden (plaatsen hekwerk, inzaaien van grond) zijn in het najaar van 2023 klaar.

  • Overige informatie
    Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven via telefoonnummer 088-233 1200. Vermeld hierbij de naam van het project.
  • Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij Nick Akse, uitvoerder van aannemersbedrijf Dubbink, via 0546 – 56 14 24 of via n.akse@dubbink.nl.