Nieuwe beheerder voor De Botter

De Stichting Kuinrese Dorpsgemeenschap deelt mee:

Wij, als KDG, hebben na een sollicitatieronde de heer Jurgen Koster uit Nagele
bereid gevonden, om als opvolger van Roelie en Bene Ram, pachter te worden van MFA de Botter per 1 juli 2018.
Wij wensen hierbij de heer Koster veel succes.

De redactie van de website sluit zich aan bij de laatste regel van het bericht.