Overleg PB Kuinre over uitbreiding AZC Luttelgeest

Voorgenomen uitbreiding AZC

Via de media heeft Plaatselijk Belang Kuinre gehoord over de voorgenomen uitbreiding van het AZC in Luttelgeest met 400 extra asielzoekers gedurende de komende vijf jaar. Dit onderwerp stond maandag 1 december 2014 op de agenda van de raadsvergadering van de gemeente Emmeloord. Een delegatie van Plaatselijk Belang Kuinre heeft de behandeling van dit onderwerp tijdens deze vergadering bijgewoond. Voorafgaand aan de behandeling van dit onderwerp tijdens de vergadering is er een kort overleg geweest met de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder, de heer Aucke van der Werff en een delegatie van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Afgesproken is, dat de gemeente Noordoostpolder voortaan – niet alleen de besturen van Plaatselijk Belang Luttelgeest en Bant, maar ook het bestuur van Plaatselijk Belang Kuinre zal uitnodigen voor overleg indien uitbreiding van het AZC wederom aan de orde komt. Tevens is met het de heer Regelink, locatiemanager in Luttelgeest, afgesproken dat een vertegenwoordiging van Plaatselijk Belang Kuinre ook kan aanschuiven bij het maandelijks overleg op het AZC met Plaatselijk Belang Luttelgeest.

Overlast schoolgaande jeugd

In het overleg met de burgermeester van de gemeente Noordoostpolder en een delegatie van het COA is gemeld dat er de afgelopen tijd toch enige overlast is ontstaan door de toename van het aantal asielzoekers in Luttelgeest, met name ten aanzien van de schoolgaande jeugd naar Emmeloord. Gevraagd wordt – mochten er zich in de toekomst eventuele incidenten voordoen – deze te melden:

  • Bij de wijkagent van Luttelgeest, de heer Jan van Benthem, via tel.nr. politie 0900-8844.
  • Ook wordt gevraagd melding van eventuele incidenten te maken bij de receptie van het AZC en hier dan een terugbelverzoek achter te laten.
  • Tenslotte wil ook Plaatselijk Belang Kuinre graag op de hoogte worden gehouden van eventuele incidenten via plaatselijkbelang@kuinre.nl.

Omdat het beter is om overlast en incidenten te voorkomen, legt het Plaatselijk Belang nauwere contacten met het AZC. Aan alle direct betrokken –vooral de schoolgaande jeugd- wordt gevraagd om als een goed gastheer op te treden en het juiste voorbeeld te geven indien die situaties zich voordoen.

Akkoord gemeenteraad

De gemeenteraad van de Noordoostpolder is later op de avond akkoord gegaan met de uitbreiding van het AZC. De burgemeester wil de komende vijf jaar in elk geval niet meer dan 1400 vluchtelingen toestaan.