Expositie over Kuinre bij de Historische Vereniging IJsselham

 


Aan de inwoners van Kuinre e.o.                                                  januari 2014

L.S.,

De HVIJ heeft het plan opgevat jaarlijks een tentoonstelling te organiseren over één van de kernen van IJsselham. In 2013 is er een prachtige en succesvolle expositie geweest over Wetering e.o. in het HCIJ, het Historisch Centrum IJsselham te Oldemarkt.

De “Werkgroep Expositie Kuinre” van de HVIJ wil hierop voortborduren door in 2014 een expositie over uw woongebied te organiseren.

De expositie zal geopend zijn vanaf 4 oktober tot en met 13 december.

Voor het exposeren van geschikt materiaal vragen we, naast de materialen die we al hebben, ook uw hulp.
Mocht u iets in bezit hebben wat u voor dit doel aan ons wilt uitlenen, oude (school)foto’s of andere interessante materialen en documenten die de geschiedenis van Kuinre in herinnering roepen, dan houden we ons ten zeerste aanbevolen.
We beloven u de materialen goed te documenteren, deze aantrekkelijk te exposeren en er heel zorgvuldig mee om te gaan. U ontvangt eind december 2014 alles keurig weer terug.

De Werkgroep organiseert op 27 maart 2014 een inloopavond in “De Botter” in Kuinre, waar u van 19.00 tot 21.00 uur met uw foto’s of andere materialen kunt komen. De materialen kunt u ter plekke aanleveren waarbij u een door de HVIJ getekende ontvangstbevestiging ontvangt. Daarnaast kunt u ook een afspraak maken om de materialen die u niet zo lang wilt missen, vlak voor de tentoonstelling te laten ophalen.

Is de reis naar “De Botter” voor u bezwaarlijk en zou u toch enige tijd iets willen uitlenen, neemt u dan contact met een van ons op. Dan bezoeken wij u graag thuis. Onze adressen staan hieronder vermeld.

We hopen dat velen van u deze herfst naar Oldemarkt willen komen voor een bezoek aan deze unieke expositie.

Bij voorbaat willen wij u heel hartelijk danken voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Expositie Kuinre.

De leden uit Kuinre:
Jeanet Siepel, Vijverpark 65, 8374 KG Kuinre.
T: 0527-231784 – E: jeanetsiepel@ziggo.nl
Bauke Zandhuis, H. de Cranestraat 77, 8374 KL Kuinre.
T: 0527-231035 – E: bzandhuis@ziggo.nl
Herman Snelder, H. de Cranestraat 82b, 8374 KR Kuinre
T: 0527-651494 – E: hsnelder@home.nl

 

 

 

De oude “Botter” gesloopt

Na bijna 40 jaren trouwe dienst als dorpshuis met vergaderzalen en gymzaal is het doek gevallen voor de oude Botter. Toch heeft geen enkele vereniging hier last van omdat het in Kuinre weer eens goed geregeld is n.l.  eerst een nieuwe Botter bouwen voor de oude wordt gesloopt. Toch mis je het als een zo vertrouwd stukje Kuinre is verdwenen. Het is de bedoeling dat op de leeggekomen plek woningen worden gebouwd. We verwachten dat daar veel animo voor zal zijn want wie wil er nou niet wonen op deze unieke plek, vlakbij de vijver, tegenover de nieuwe Botter met winkel en sportzaal en dichtbij het Kuinderbos.

bottersloop3 bottersloop2
De resten van de oude Botter en de voormalige bibliotheek.

Bottersloop1 MFA13-1
De resten van de oude Botter naast de nieuwe Botter