Dag van de Geschiedenis in Kuinre

De gemeente Steenwijkerland organiseert i.s.m. de HVIJ (Historische Vereniging IJsselham) dit jaar op zaterdag zaterdag 15 oktober de Dag van de Geschiedenis in Kuinre, in en rond de Hervormde Kerk.
Het thema van deze dag is “Wat een ramp”. Daarmee wordt niet bedoeld dat de organisatie of Kuinre rampen zouden zijn maar er wordt verwezen naar de geschiedkundige rampen en welke ellende het water teweeg kon brengen.

Programma:
1. Escaperoom “Beat Bommen Berend” (voor alle leeftijden) van 10.00-16.00 uur.
2. De Friese Waterlinie; lezing van Karst Berkenbosch           van 14.00-14.45 uur
3. Rondleidingen door Kuinre                                                   van 10.00-11.00 uur
en van 11.15-12.15 uur
4. Vaarsafari met de Kuunder punter                                        van 10.00-11.00 uur
en van 11.15-12.15 uur
5. Scheepsrampen van de Zuiderzee lezing Y. van Popta        van 15.00-15.45 uur
6. Eten van “Kuunderse Klonten”                                              van 13.30-14.00 uur

Wethouder Jongman zal om 13.30 uur deze dag openen.

Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. de organisatie van de verschillende activiteiten.
Dat kan via www.steenwijkerland.nl/gemeentearchief onder het kopje Activiteiten.

Ongelooflijke bijbelverhalen door Willeke Brouwer uit Kuinre

De eerste Bijbel als graphic novel is een feit.

De Bijbel is een boek vol prachtige en spannende verhalen. Verhalen over dappere koningen, moeders en strijders, en hun leven vol gevaren, redding, intriges, liefdes, ruzies, hoop en vertrouwen.

Sommigen zeggen dat God tot hen spreekt. Anderen beweren dat ze een engel hebben gezien. Weer anderen hebben dingen zien gebeuren die eigenlijk niet kunnen. Wat zijn dit voor verhalen? Wie is God? En wie is Jezus, over wie ze in de Oude Boeken al vertellen?

Willeke Brouwer vertelt in haar sprankelende schrijf- en tekenstijl 50 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, dicht bij de oorspronkelijke tekst. In de tekeningen is veel geschiedkundige informatie verwerkt, zodat kinderen de tijd leren kennen waarin de verhalen zich afspelen. Ook worden veel termen uitgelegd, die bijvoorbeeld niet zo bekend zijn bij kinderen die de bijbel voor het eerst lezen.
Op 26 januari is het boek feestelijke gepresenteerd in de kerk van de protestantse gemeente Kuinre, in de Maand van de Bijbel, met muziek van Merijn Wouda, Marco ’t Hart en Elly Zuiderveld. Het eerste exemplaar werd aan Rikkert Zuiderveld uitgereikt.

Een tweede druk staat er al aan te komen en aan de Duitse uitgave wordt gewerkt.

Het fraaie boek van maar liefst 498 blz., uitgegeven bij Jongbloed, is te vinden onder ISBN 9789065394781 en kost € 34,99  en kan ook bij Willeke  zelf worden besteld.

 

Afscheid Zomabe’s

Wij vinden het treurig dat ons mooie dorp Kuinre nu geen muziekvereniging meer heeft. Maar het was geen haalbare kaart meer om met een paar man/vrouw de straat op te gaan.

Gelukkig hebben we nog een kist met herinneringen die bewaard blijven.

Wij willen een ieder bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan de Zomabe’s en in het in ons gestelde vertrouwen.

Bestuur en leden Drumband- en majorettenvereniging Zomabe’s

Aankomst Sint en Pieten in Kuinre

Op zaterdag 13 november 2021 kwam de Sint, zoals gewoonlijk weer met de KU11, in Kuinre aan. De punter was fraai versierd en ook reden er weer diverse Pieten op vreemde voertuigen door Kuinre. Om 14.00 uur stonden er heel veel kinderen en ouders te gasten op te wachten en te zingen en klappen dat horen en zien je verging.

Nadat de Sint uit de KU 11 was gestapt en welkom was geheten, ging de stoet naar De Botter waar de kinderen tot en met groep 4 naar de zaal mochten en waar voor de oudere kinderen een andere activiteit was georganiseerd.

                     Sinterklaas wilde al uit de boot stappen terwijl die nog niet goed vast lag.

Rabobank clubactie

Van 4 tot 24 oktober2021 konden RABObank-leden weer stemmen uitbrengen op de deelnemende verenigingen. Ook diverse Kuunderse clubs deden mee!
De KU 11 (SKIP) heeft van de Rabobank een cheque ontvangen van € 261,79 en bedankt hierbij alle leden die op haar hebben gestemd.

Kerstboom zagen

In het kader van hout en zelf zagen, op zaterdag 11 december ,organiseert Staatsbosbeheer weer “kap je eigen kerstboom in het Kuinderbos”. Tussen 9:00 en 15:00 uur kan je voor €8,- per boom een mooi exemplaar uitzoeken en zelf omzagen of uitgraven. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen is er koek en zopie aanwezig en een gezellig vuurtje met  live muziek. De locatie wordt vanaf de parkeerplaats bij de werkschuur aan de Hopweg 21 in Bant aangegeven.

Intocht Sinterklaas 2021

Onder voorbehoud van strengere coronamaatregelen, is dit het programma:

Om 14.00 zal de Sint samen met zijn Pieten aankomen in Kuinre. Jullie kunnen Sinterklaas verwelkomen op het pleintje aan de Nieuwstad. Daarna lopen we gezamenlijk naar het Dorpshuis waar voor de peuters, kleuters en de kinderen van groep 3 en 4 een plekje is gereserveerd in de grote zaal. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 hebben we een Sint activiteit klaarstaan! Voor deze intocht gelden de huidige Corona maatregelen. Gezien de huidige maatregelen kunnen wij slechts 1 ouder per gezin ontvangen, waarbij het dragen van een mondkapje en een geldige Corona Check QR code noodzakelijk zijn. Gelukkig kunnen we Sinterklaas weer verwelkomen dit jaar en we maken er dan ook een gezellig feestje van!

Lezing De Linde en de Oerkuinder door Dennis Worst

Op dinsdag 9 november heeft de Historische Vereniging IJsselham een lezing gepland, verzorgd door Dennis Worst. Hij zal het een en ander vertellen over de loop van de vroegere Linde en Oerkuinder, met name over de ontstaansgeschiedenis van het landschap vanaf de ijstijden tot en met de middeleeuwen en de bewoningsgeschiedenis.

Locatie: MFC “De Botter” te Kuinre, Burchtstraat 3.

Aanvang 20.00 uur.

Vanaf 19.30 uur is er koffie/thee verkrijgbaar

Aanvang  om 20.00 uur precies.

Leden hebben gratis toegang voor max. twee personen.

Voor niet-leden geldt een toegangsprijs van € 3,–

RABO bank clubactie

Van 4 tot 24 oktober2021 kunnen RABObankleden weer stemmen uitbrengen op de deelnemende verenigingen. Ook diverse Kuunderse clubs doen mee!
Vooral de KU 11 (SKIP) kan wel wat extra ondersteuning gebruiken omdat de inkomsten, doordat geen vaarten konden uitgevoerd door Covid19, bijna volledig wegvielen.

Eventing (Kuinderbos) datum verplaatst.

De 6e editie van Eventing Emmeloord, die gepland stond voor 16 t/m 18 juli van
dit jaar, wordt door corona-onzekerheden verplaatst naar juli 2022,
ook weer in het prachtige Kuinderbos.
Door de beperkingen in verband met de coronapandemie moesten wij ook in 2020 de 6e editie afgelasten.

Helaas zien de mogelijkheden voor een coronaveilige organisatie van Eventing Emmeloord, met een gastvrij
ontvangst van publiek, er nog steeds niet goed uit. En voor de vele ruiters en amazones, vrijwilligers, bezoekers, sponsoren en hun gasten vinden wij het van groot belang dat eenieder ook nu weer zonder beperkingen moet kunnen genieten van paardentopsport, gezelligheid en (zakelijke) ontmoetingen tijdens Eventing
Emmeloord.
Alles afwegende hebben we als bestuur moeten besluiten dat helaas ook in 2021 Eventing Emmeloord niet
georganiseerd kan worden. Door de opgelegde beperkingen, maar vooral ook vanwege de risico’s. Wij hebben hierin als organisatie immers een grote verantwoordelijkheid. Maar het bestuur heeft – samen met alle
betrokkenen – een blijvend vertrouwen in de toekomst voor Eventing Emmeloord op de internationale paardensportkalender van de FEI. Het evenement past ook uitstekend in ontwikkelingsplannen op sportief en recreatief gebied in het uitermate geschikte Kuinderbos.

Daarom hebben we besloten het 6e Eventing Emmeloord te organiseren in 2022.
Na deze zomer beginnen we met de voorbereidingen. We vertrouwen graag op uw aller begrip en steun om zonder coronabeperkingen uiteindelijk in 2022 de traditie van een van de mooiste sportieve evenementen in de regio voort te zetten. De komende maanden hoort u meer van ons!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Eventing Emmeloord,
Harry Koopman, voorzitter
Stichting Kuinderbos Hippique , de Kiel 3, 8312 AC Urk www.eventingemmeloord.nl
Email info@eventingemmeloord.nl. bestuur@eventingemmeloord.n