Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu afdeling Kuinre

Bestuur

President: Hennie Kroes

Kuinderdiep 11, 8674 EZ Kuinre

Tel. 0527-231353

kroeskuinre@hotmail.com

Secretaresse: Annet Groenestege

Rondebroek 1, 8374 KV Kuinre

Tel. 0527-231535

Ledenadministratie: Annet Groenestege

2e Secretaresse: Willemien Vermunt

Burchtstraat 4, 8374 KC Kuinre

Tel. 0527-261332

willemienvermunt@hotmail.com

Penningmeester: Gré Bakker

Slijkenburg 4, 8489 KR Slijkenburg

Tel. 0527-231963

phbakker4@hotmail.com

Leden:

Gaukje de Haan

Lindedijk 19, 8482 KS Spanga

Tel. 0527-231454

jgdehaan@kpnmail.nl

Freda Oosting

Wyberbuurseweg 7, 8374 ER Kuinre

Tel. 0527-231714

fam-oosting@hetnet.nl

Janneke ter Maaten

Lindedijk 22,

8482 KS  Spanga

Tel. 0527-240037

Mailadres: vrouwenvannukuinre@hotmail.com

Bloemencommissie: Gaukje Huitema,Tet Oosterkamp, Hilly Wietsma.

Creatieve commissie: Gerda Bouma en Gea Lageweg

Reiscommissie: Agatha Cats, Gerda Bouma en Tjeppie Kremer

 

Jaarprogramma 2017:

Bijeenkomsten: in dorpshuis “de Botter”, Burchtstraat 3 te Kuinre.

19 januari 2017                 Jaarvergadering en bingo

16 februari 2017               Gezamenlijke avond met de HVG,
lezing Tocht met Bark Europa naar Antartica
door (dokter) Daan van Maare

16 maart 2017                   Francine Bensdorp met lezing
“Geboren in een verkeerd lichaam”

21 maart 2017                   Excursie naar IJsstadion Thialf in Heerenveen

5 april 2017                        Paasdoedag o.l.v. de creatieve commissie

26 april 2017                      Optreden Knillis en Afke met sketches en liedjes

16 t/m 19 mei 2017          Avondvierdaagse

13 juni 2017                       Fietstocht

14 september 2017          Mevrouw Westendiep-Niemijer vertelt
over poëzie-albums

26 september 2017          Jaarlijks reisje o.l.v. de reiscommissie

11 oktober 2017               Herfstdoedag o.l.v. de creatieve commissie

12 oktober 2017               De heer Louwsma uit Stiens vertelt over het weer

16 november 2017          Deze avond wordt verzorgd door het ééndagsbestuur

13 december 2017           Kerstdoedag o.l.v. de creatieve commissie

14 december 2017           Kerstviering


Bij de doe-activiteiten zijn ook niet-leden welkom.

Kom eens een avond als gast op één van onze bijeenkomsten

Nieuwe leden zijn van harte welkom!!