Hoera – een nieuw Jeugdhonk!

Het college van B&W heeft geld beschikbaar gesteld voor de vervanging van het jeugdhonk in Kuinre.
Het jeugdhonk Kuinre is al bijna 20 jaar gehuisvest in units die destijds zijn neergezet voor tijdelijk gebruik. De units zijn inmiddels echt ‘af’. Met het jeugdhonk is gekeken naar huisvestingsmogelijkheden elders, maar zonder resultaat. Vandaar dat vervanging van het huidige jeugdhonk gewenst is. Het jeugdhonk zelf zal daaraan een grote bijdrage leveren, maar doet ook een beroep op de gemeente om dit mogelijk te maken.

Wethouder Bert Dedden ‘De activiteiten die worden georganiseerd vanuit het jeugdhonk beschou­wen wij als college als waardevol. Het jeugdhonk voorziet wat ons betreft in een duidelijke behoefte. Het jeugdhonk en de activiteiten worden goed bezocht en het draagvlak voor het jeugdhonk is groot. Het jeugdhonk telt zo’n 45 leden in de leeftijd van 10-16 jaar en ruim 200 huishoudens zijn donateur. Afgezet tegen het inwonersaantal in Kuinre is dit erg veel. Het plaatselijk belang draagt het jeugd­honk een warm hart toe en is ook bereid financieel bij te dragen aan vervanging’.

Het jeugdhonk Kuinre is nu eigendom van de gemeente en wordt na vervanging overgedragen aan de stichting Jeugdhonk Kuinre. De kosten van vervanging van het jeugdhonk zijn geraamd op € 70.000,-. De stichting Jeugdhonk zal zelf € 30.000,- bijeen te brengen voor de vervan­ging van het huidige jeugdhonk en de inrichting hiervan te verzorgen. Het college heeft vanuit het begro­tingsbudget jeugdbeleid € 20.000,- beschikbaar gesteld. Daarnaast stelt het college de gemeente­raad voor om de nog ontbrekende € 20.000,- beschikbaar te stellen vanuit de reserve Volkshuisves­ting.

Bert Dedden ’Als ook de raad instemt met de voorgestelde bijdrage en het jeugdhonk de benodigde middelen snel weet binnen te halen, dan kan het bouwtraject nog dit jaar opgestart worden. Als het mee zit, staat er dan in het voorjaar daadwerkelijk een nieuw jeugdhonk in Kuinre’.

Unieke samenwerking supermarkten!

bezorgdienstPer 1 november 2016 hebben de Superrr in Kuinre en de Coop in Blokzijl een gezamenlijke boodschappenbezorger. Edwin Kuiper uit Oldemarkt gaat vanaf die dag 18 uur per week in de bestelauto van de Superrr rondrijden en de andere 18 uur per week bezorgt hij de boodschappen voor de Coop.

Gerrit van der Pas, bedrijfsleider van de Superrr en Gerard Veenstra, eigenaar van de Coop in Blokzijl zien elkaar eerder als collega’s dan als concurrenten. Wellicht daardoor kon deze misschien wel unieke onderlinge samenwerking ontstaan. Deze ontwikkeling  is een bijdrage aan de instandhouding en bevordering van de leefbaarheid op het platteland en kan als voorbeeld dienen voor andere ondernemers.

‘Ik ben erg blij dat we Edwin deze kans kunnen bieden,’ benadrukt Gerrit van der Pas. ‘Ik ken hem al een aantal jaren, maar in mijn eentje kan ik hem geen volledige baan bieden. Het is fantastisch dat Gerard dat ziet, en hierin meewerkt.’

Volgens Gerard is het een logische stap: ‘Je wilt iedereen toch graag een kans geven. En alleen lukt mij dat niet.’ Waarna hij met een knipoog vervolgt: ‘Als alle ondernemers op deze manier zouden samenwerken, zouden er vast geen uitkeringsgerechtigden meer overblijven bij de IGSD’.

Hessel Noordenbos, accountmanager bij de IGSD, hoort het allemaal vrolijk aan. ‘Dank zij de inspanningen  van het Werkgeversservicepunt heeft deze man een reguliere baan. Het is toch prachtig dat hij weer volledig mee kan doen in het maatschappelijke leven.’

Ook Bert Dedden is bijzonder te spreken over de inspanningen die de supermarkteigenaren samen met het Werkgeversservicepunt hebben verricht. Hij feliciteert Edwin hartelijk met zijn contract en wenst hem en de ondernemers een heel mooie samenwerking, waarbij hij benadrukt dat het helemaal mooi zou zijn als andere ondernemers dit voorbeeld zouden volgen.

Vaartochten door de Weerribben in september

Vanuit Buitencentrum Weerribben worden speciale rondvaarten georganiseerd dwars door moerasbossen, rietvelden van het Nationaal Park Weerribben-Wieden. De schipper voert u mee door dit unieke natuurgebied De Weerribben.Onderweg krijgt u naast de cultuurgeschiedenis ook leuke anekdotes over de lokale bevolking te horen.

De smaak te pakken en wilt u meer weten?

Informeer dan bij Buitencentrum De Weerribben of “like” ons op facebook (Staatsbosbeheer Weerribben), u wordt dan automatisch op de hoogte gesteld van de activiteiten en laatste nieuwtjes over de Weerribben. 

Datum: iedere zondag in september

Start:                                                               13.30 uur

Duur: 5 kwartier

Kosten: volwassen € 6,95, kinderen t/m 4 jaar €5

Aanmelden:  Buitencentrum  Weerribben  0561 477272 of 06 – 53 78 46 51

Email: Excursies-Weerribben@staatsbosbeheer.nl

Adres: Buitencentrum De Weerribben – Hoogeweg 27 – 8376 EM Ossenzijl

Activiteiten Weerribben

De activiteiten die in het Buitencentrum van De Weerribben worden georganiseerd worden sinds kort ook vermeld op de activiteitenkalender van www.kuinre.nl. Als u dus eens een leuk uitje voor u of de kinderen wilt bezoeken, kunt u de mogelijkheden op de website van Kuinre vinden.
m.vr.gr. Herman Snelder.

Buitenfestival De Weerribben

Staatsbosbeheer organiseert voor de vijfde keer het Buitenfestival in Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Het festival gaat op 16 mei (2e Pinksterdag) om 11.00 uur van start bij Buitencentrum Weerribben te Ossenzijl met tal van leuke en leerzame activiteiten en een gezellige en informatieve fair.

Activiteiten voor het hele gezin rondom het Buitencentrum Van 11.00 uur tot 16.00 uur staan er in en om Buitencentrum veel leuke activiteiten op het programma. Er is een gezellige  informatieve fair met ongeveer 20 kramen. Van eigen makelij  tot gerookte paling, er is voor ieders wat wils. Rondom de centrale tent zijn er verschillende doe- en ontdekpleinen. Kinderen kunnen op het knutselplein nestkastjes timmeren of een uilenbal uitpluizen. Ook kunnen ze op waterdiertjessafari met het IVN, of de workshop natuurfotografie volgen. Rond het Buitencentrum zijn nog een aantal leuke activiteiten. Er zijn diverse verschillende soorten vaarexcursies. Kinderen kunnen een ritje maken met paard en wagen of een eigen onderzetter zagen! In de tent naast het Buitencentrum kunnen volwassenen heerlijk ontspannen en genieten van heerlijke drankjes, maar ook informatie opdoen, bijvoorbeeld bij een klassieke homeopaat of bij de stand van de Groene Wens Boot en S.G.K.. Voor de waaghalzen liggen er waterloopballen klaar om het water van de Weerribben onveilig te maken en voor de allerkleinste is er een springkussen aanwezig en enkele dieren om te aaien. De brandweer laat zien hoe er met de blusboot gewerkt wordt én er is een kindertheater.

De toegang van het Buitenfestival is gratis. Voor sommige activiteiten wordt wel een kleine bijdrage gevraagd.

 

Adres:                    Buitencentrum De Weerribben

Hoogeweg 27

8376 EM Ossenzijl

Telefoon:              0561-477272

Kampioen uit Kuinre

Deze week werden we verrast door het heuglijke bericht dat Kuinre weer een kampioen kon verwelkomen. In Steenwijk won Marissa Pit de derde ronde van het voorleeskampioenschap van Steenwijkerland. Marissa, van harte gefeliciteerd en veel succes gewenst bij de provinciale voorleeswedstrijd.

Marissa16-1

Beste tuinman van Kuinre

Op dinsdag 23 februari kwamen de leden van de volkstuinvereniging in De Botter bij elkaar om het afgelopen tuinjaar en de plannen voor 2016 te bespreken. Voorzitter Dhr. I.Huitema opende de vergadering om 20.00 uur waarna de secretaris Dhr. J.Otten het jaarverslag voordroeg. Dhr. J.Pit besprak de financiën waarna de mogelijkheden om een glazen kas te plaatsen i.p.v. de huidige die van plastic is werden afgewogen. Tevens werd Dhr. Pit gehuldigd met zijn 40-jarig tuinjubileum en kreeg Dhr. Otten een passend cadeau omdat het hem gelukt was om de hoogste zonnebloem te kweken.

tuin16-1

Verslag najaarsvergadering PB Kuinre

Geachte lezers, het verslag van de najaarsvergadering van Plaatselijk Belang Kuinre is geplaatst onder de knop “Kuinre” – “Plaatselijk Belang” – onder aan de bladzijde.

Veel leesplezier gewenst.

Sinterklaas weer in Kuinre

Op zaterdag 14 november voer de Sint, na de intocht in Meppel, onmiddellijk door naar Kuinre. Na te zijn overgestapt in de Kuunder Punter, kwam hij, met zijn Zwarte Pieten, precies om 14.00 uur aan in Kuinre. Hij werd door heel veel kinderen, ouders en opa’s en oma’s feestelijk ontvangen. Nu maar hopen dat de cadeautjes ook aankomen!

sint-15-04 sint-15-02

sint-15-06sint-15-07

sint-15-08