Actie voor de Z!N Zorgboerderij

Op 17 april komt de stichting vrienden van Z!N Zorgboerderij langs om paasrollades te verkopen in Kuinre.

De opbrengst komt volledig ten goede aan Z!N Zorgboerderij.

Z!N Zorgboerderij is gevestigd aan de Uiterdijkenweg 7 en is een dagactiviteitencentrum en kinderboerderij.

De kinderboerderij is gratis dagelijks te bezoeken.

Inbrengavond voor expositie Kuinre groot succes

Op donderdag 27 maart kwamen diverse mensen tussen 19.00 en 21.00 uur naar de Botter met oude foto’s, schilderijen en beloften voor nog veel meer schatten van Kuinre die door de HVIJ tussen 4 oktober en 13 dec. 2014 in hun centrum in Oldemarkt mogen worden tentoongesteld.
Alle materialen werden besproken, genoteerd (waarbij de gever een bruikleenovereenkomst kreeg) en gefotografeerd. Alle dia’s zullen door de HVIJ vrijwilligers worden gedigitaliseerd en kunnen dan ook op die manier door de eigenaren worden bewaard.
Heeft u nog iets interessants uit het verleden van Kuinre en wilt u dat in bruikleen geven aan de HVIJ, dan kunt u dat melden bij Bauke Zandhuis (0527-231035), Jeanet Siepel (0527-231784) of Herman Snelder (0527-651494).

HVIJ-exp-2 HVIJ-exp-3 HVIJ-exp-1

Vaarseizoen in Kuinre begint vroeg

Wat is er toch aan de hand ?
Op 15 maart 2014 ligt ‘s morgens om 9.00 uur de hele sluis in Kuinre vol met boten. Even later varen ze eruit en gaan voor anker bij het grasveld aan de Bouwdijk. Navraag leert dat de haven van Kuinre uitgebaggerd gaat worden en dat daarom alle ligplaatsen leeg moeten zijn.

vaarseizsoen2014-2
Start vaarseizoen Kuinre op 15-03-2014 !!

Tank-S-rally in Kuinre

Op zaterdag 15 maart kon men in Kuinre zowel ‘s morgens als ‘s middags genieten van de luid brullende en door de bochten driftende rally auto’s die op de dijken en wegen van het Rondebroek tekeer gingen. Vele toeschouwers uit binnen- en buitenland stonden bij de punten waar het misschien wel eens fout kon gaan. Ik hoorde er Deens, Duits en Belgisch-Nederlands spreken terwijl men genoot van het spektakel en, gelukkig ook, het mooie weer. Hieronder wat foto’s.
ralley2014-3 ralley2014-2

Mooiste Wandeling wordt Rabobank Cranespoor wandeltocht

De KAS (Kuinderse Activiteiten Stichting) heeft besloten de routes van de Mooiste Wandeling van Nederland aan te passen waardoor de wandelaars meer de paden en wegen in het Kuinderbos en in en rondom Kuinre gaan gebruiken. Daarom wordt ook de naam aangepast en heet de tocht in het vervolg de “Rabobank Cranespoor wandeltocht”. Cranespoor komt van Henric de Crane, de bekende “roofridder” die rond 1200 de eerste Kuinderburcht bewoonde. Waarom Rabobank is toegevoegd kunt u wel raden.
Op 24 mei 2014 kunt u starten bij ons nieuwe dorpshuis De Botter;
de 38 km. tussen 7.00 en 9.00 uur; de 27 km. tussen 7.00 en 10.00 uur; 21 km. tussen 7.00 en 12.00 uur en de 13 km. tussen 9.00 en 13.00 uur.

Expositie over Kuinre bij de Historische Vereniging IJsselham

 


Aan de inwoners van Kuinre e.o.                                                  januari 2014

L.S.,

De HVIJ heeft het plan opgevat jaarlijks een tentoonstelling te organiseren over één van de kernen van IJsselham. In 2013 is er een prachtige en succesvolle expositie geweest over Wetering e.o. in het HCIJ, het Historisch Centrum IJsselham te Oldemarkt.

De “Werkgroep Expositie Kuinre” van de HVIJ wil hierop voortborduren door in 2014 een expositie over uw woongebied te organiseren.

De expositie zal geopend zijn vanaf 4 oktober tot en met 13 december.

Voor het exposeren van geschikt materiaal vragen we, naast de materialen die we al hebben, ook uw hulp.
Mocht u iets in bezit hebben wat u voor dit doel aan ons wilt uitlenen, oude (school)foto’s of andere interessante materialen en documenten die de geschiedenis van Kuinre in herinnering roepen, dan houden we ons ten zeerste aanbevolen.
We beloven u de materialen goed te documenteren, deze aantrekkelijk te exposeren en er heel zorgvuldig mee om te gaan. U ontvangt eind december 2014 alles keurig weer terug.

De Werkgroep organiseert op 27 maart 2014 een inloopavond in “De Botter” in Kuinre, waar u van 19.00 tot 21.00 uur met uw foto’s of andere materialen kunt komen. De materialen kunt u ter plekke aanleveren waarbij u een door de HVIJ getekende ontvangstbevestiging ontvangt. Daarnaast kunt u ook een afspraak maken om de materialen die u niet zo lang wilt missen, vlak voor de tentoonstelling te laten ophalen.

Is de reis naar “De Botter” voor u bezwaarlijk en zou u toch enige tijd iets willen uitlenen, neemt u dan contact met een van ons op. Dan bezoeken wij u graag thuis. Onze adressen staan hieronder vermeld.

We hopen dat velen van u deze herfst naar Oldemarkt willen komen voor een bezoek aan deze unieke expositie.

Bij voorbaat willen wij u heel hartelijk danken voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Expositie Kuinre.

De leden uit Kuinre:
Jeanet Siepel, Vijverpark 65, 8374 KG Kuinre.
T: 0527-231784 - E: jeanetsiepel@ziggo.nl
Bauke Zandhuis, H. de Cranestraat 77, 8374 KL Kuinre.
T: 0527-231035 - E: bzandhuis@ziggo.nl
Herman Snelder, H. de Cranestraat 82b, 8374 KR Kuinre
T: 0527-651494 - E: hsnelder@home.nl

 

 

 

De oude “Botter” gesloopt

Na bijna 40 jaren trouwe dienst als dorpshuis met vergaderzalen en gymzaal is het doek gevallen voor de oude Botter. Toch heeft geen enkele vereniging hier last van omdat het in Kuinre weer eens goed geregeld is n.l.  eerst een nieuwe Botter bouwen voor de oude wordt gesloopt. Toch mis je het als een zo vertrouwd stukje Kuinre is verdwenen. Het is de bedoeling dat op de leeggekomen plek woningen worden gebouwd. We verwachten dat daar veel animo voor zal zijn want wie wil er nou niet wonen op deze unieke plek, vlakbij de vijver, tegenover de nieuwe Botter met winkel en sportzaal en dichtbij het Kuinderbos.

bottersloop3 bottersloop2
De resten van de oude Botter en de voormalige bibliotheek.

Bottersloop1 MFA13-1
De resten van de oude Botter naast de nieuwe Botter

De Friese Waterlinie wandel2daagse

Tweedaags Historisch Evenement, 17 en 18 Mei 2014

Zin in een bijzondere wandeltocht van Kuinre naar Bakkeveen? De Friese Waterlinie wandel2daagse staat geheel in het teken van de verdedigingslinie uit 1672.
Als deelnemer kunt u kiezen uit 42, 27 of 15 km. Ook is het mogelijk slechts 1 dag mee te wandelen. Dit maakt dit wandelevenement toegankelijk voor jong en oud, getraind of ongetraind.

Informatie en aanmelden via www.doelgerichtwandelen.nl.

Sint is weer in Kuinre

Op zaterdag 16 november kwam de Sint met zijn Pieten direct uit Groningen naar Kuinre. Vol vertrouwen en met plezier waren ze in de Kuinderpunter KU 11 gestapt en vol gas elektrisch naar Kuinre gevaren. Daar werden ze feestelijk verwelkomd door de Zomabe’s en honderden kinderen en hun ouders die vol verwachting uitkeken naar de Sint en naar wat hij allemaal had meegebracht. Zoals altijd waren er alleen maar blije gezichten en in Kuinre nog geen protesten tegen de kleur van de Pieten. We hopen dat iedereen die niet stout is geweest, veel in de schoen krijgt. Hierbij wat plaatjes.

sint2014-1  sint2014-2 sint2014-3
De Zomabe’s                                              Sint en Piet                                Met de KU 11

Grootste rode spitskool

  • Op zaterdag 19 oktober j.l. werd de jaarlijkse tuinwedstrijd afgesloten met het wegen van de rode spitskolen. Enkele maanden eerder hadden alle volkstuinleden wat plantjes gekregen en gepoot, daarna met veel liefde verzorgd en nu was het zover: Wie had de grootste ?
    Na zorgvuldig wegen waarbij diverse mensen toezicht hielden om alles eerlijk te laten verlopen, werd de winnaar bekend gemaakt: Johannes Poepjes met een kool van maar liefst 2126 gram. Tweede werd Iggy Huitema met 1899 gram; derde Johan Pit met 1827 gram, Harrie Kooi werd vierde met 1437 gram en Herman Snelder sloot als vijfde de rij met een kooltje van 1160 gram.

tuin13-2 tuin13-3 tuin13-1
De voorzitter feliciteert de winnaar Johannes Poepjes.                               Daar moet op gedronken worden.